• Koniec roku akademickiego w Instytucie Studiów Franciszkańskich

 • W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona św. Bonawenturze

 • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

 • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Ośrodek Studiów Franciszkańskich - UPJPII


Ośrodek Studiów Franciszkańskich
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś UPJPII) w Krakowie w dniu 21 maja 2003 roku.


Oferta
 • Studia podyplomowe z franciszkanizmu (nowa edycja od października 2016 roku);
  bliższe informacje na stronie studiów: www.studia.isf.edu.pl

 • Wykłady monograficzne

 • Studia licencjackie i doktoranckie z zakresu franciszkanizmu.


Cele i zadania
OSF stawia sobie następujące cele:
 • głębsze poznanie i promowanie szeroko rozumianej kultury franciszkańskiej, która obejmuje filozofię, teologię, duchowość, wyrosłe w ciągu wieków z charyzmatu św. Franciszka i jego naśladowców
 • odnajdywanie metod inspirowania duchem franciszkańskim porządku spraw doczesnych, np. przez różnego rodzaju badania i publikacje
 • formowanie studentów do głębszego życia charyzmatem franciszkańskim, który będzie uwzględniał aktualne potrzeby duszpasterstwa i apostolatu Kościoła lokalnego
 • przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszej specjalizacji dydaktyczno- naukowej.


Działalność
Swoje cele OSF realizuje poprzez:
 • prowadzenie studiów podyplomowych z franciszkanizmu
 • wykłady monograficzne w ramach studiów magisterskich i licencjacko-doktoranckich,
 • działalność naukowo-wydawniczą,
 • organizowanie sympozjów, konferencji, sesji naukowych.


Zasady przyjęć na studia
 • Ośrodek prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów zasadniczych oraz dwustopniowych studiów doktoranckich dostępne dla studentów wszystkich wydziałów UPJPII w zakresie wynikającym z jego specyfiki.

stat4u PageRank Checking Icon