• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2020/2021

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Ośrodek Studiów Franciszkańskich - UPJPII


Ośrodek Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś UPJPII) w Krakowie w dniu 21 maja 2003 roku.

Cele i zadania
  • głębsze poznanie i promowanie szeroko rozumianej kultury franciszkańskiej, która obejmuje filozofię, teologię, duchowość, wyrosłe w ciągu wieków z charyzmatu św. Franciszka i jego naśladowców
  • odnajdywanie metod inspirowania duchem franciszkańskim porządku spraw doczesnych, np. przez różnego rodzaju badania i publikacje
  • formowanie studentów do głębszego życia charyzmatem franciszkańskim, który będzie uwzględniał aktualne potrzeby duszpasterstwa i apostolatu Kościoła lokalnego
  • przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszej specjalizacji dydaktyczno- naukowej.

Działalność
Swoje cele OSF realizuje poprzez:

stat4u PageRank Checking Icon