• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Studia

Tytuł: Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność (1217-2017)
Materiały Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio, Kraków, 1-2 czerwca 2017
Autor: red. Romuald H. Kośla OFM
Seria: Studia, 6
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2018
Ilość stron: 438

Tytuł: Prawda życia duchowego w dziele ascetyczno-mistycznym Jana Pili z Fano
"Umiejętność jednoczenia duszy z Bogiem"
Autor: Ignis Lidia Flis CSSJ
Seria: Studia, 5
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2011
Ilość stron: 256

Tytuł: Graduał franciszkański z Płocka.
Rękopis ms. 3IV 5B z XIII w. z Biblioteki WSD w Płocku w świetle polskiej
i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze
Autor: Jerzy Norel OFMConv
Seria: Studia, 4
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2007
Ilość stron: 288

Tytuł: Oficjum rytmiczne św. Franciszka z Asyżu. Restytucja muzyczna
Autor: Iwo Hubert Siekierka OFM
Seria: Studia, 3
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2006
Ilość stron: 146

Tytuł: Zajaśniała w życiu, promieniuje po śmierci. Św. Klara - zwierciadło
franciszkanizmu
Autor: red. Zdzisław J. Kijas OFMConv - Stanisław Mazgaj OFM
Seria: Studia, 2
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2004
Ilość stron: 268

Tytuł: U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu
Autor: Sławomir J. Ledwoń OFM
Seria: Studia, 1
Wydawca: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, Kraków
Rok: 2003
Ilość stron: 176

stat4u PageRank Checking Icon