• Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

ZarządAndrzej Zając OFMConv
Dyrektor Instytutu
dr Andrzej Zając OFMConv


Ur. w 1969 roku w Konstancinie-Jeziornie. Studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 2009 roku obronił pracę doktorską z duchowości franciszkańskiej. Zajmuje się szczególnie pismami św. Franciszka oraz retoryką i mistyką średniowiecza. W swoich badaniach podejmuje zasadniczo problemy filologiczno-lingwistyczne, translatoryczne, historyczno-kulturowe. Wykłada w Krakowie i Rzymie.
Jest autorem m.in. książki „Święty Franciszek” (WAM 2002), licznych artykułów naukowych oraz redaktorem wielu monografii. Brał udział w pracach redakcyjnych nad polskim wydaniem Źródeł franciszkańskich (Bratni Zew 2005) oraz Pism św. Franciszka (Bratni Zew 2009).
Jest dyrektorem Instytutu Studiów Franciszkańskich, a od roku 2016 również redaktorem naczelnym dwumiesięcznika franciszkańskiego „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” oraz dyrektorem wydawnictwa Bratni Zew i serwisu internetowego franciszkanie.pl.Stanisław Mazgaj OFM
Zastępca dyrektora Instytutu
mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM


Franciszkanin z Krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 1990 roku ukończył studia specjalistyczne z duchowości franciszkańskiej. Brał udział w tworzeniu Instytutu Studiów Franciszkańskich. Prowadził wykłady z teologii duchowości w WSD Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach oraz w Krakowie-Bronowicach, gdzie prowadzi zajęcia do dziś. Był wicerektorem WSD, sekretarzem i wikariuszem Prowincji, koordynatorem ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, sekretarzem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce.Od 2017 roku jest gwardianem franciszkańskiego klasztoru w Krakowie-Bronowicach.

 


stat4u PageRank Checking Icon