• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Zarząd
p.o. Dyrektora Instytutu
mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv


Ur. w 1969 roku w Harmężach. Uzyskał kościelny licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie. W latach 1998 i 2000-2008 był magistrem prenowicjatu, a w latach 2008-2012 gwardianem i proboszczem w Legnicy, pełniąc jednocześnie funkcję asystenta regionalnego FZŚ regionu wrocławskiego. Od 2016 roku jest asystentem regionalnym FZŚ regionu krakowskiego. W latach 2016-2020 był gwardianem klasztoru św. Franciszka w Krakowie.
Jest wykładowcą WSD Franciszkanów w Krakowie, a od roku 2010 współpracuje z Instytutem Studiów Franciszkańskich, w którym prowadzi zajęcia z historii franciszkanizmu, źródeł franciszkańskich oraz duchowości franciszkańskiej. Ma otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, i w najbliższych miesiącach finalizuje pracę „Chrystologia św. Maksymiliana” pod kierunkiem o. prof. dr hab. Zdzisława J. Kijasa OFMConv. Jest autorem licznych artykułów naukowych, których tematyka skupia się na historii franciszkanizmu, życiu i duchowości św. Maksymiliana M. Kolbego, chrystologii oraz mariologii franciszkańskiej.Stanisław Mazgaj OFM
Zastępca dyrektora Instytutu
mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM


Franciszkanin z Krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 1990 roku ukończył studia specjalistyczne z duchowości franciszkańskiej. Brał udział w tworzeniu Instytutu Studiów Franciszkańskich. Prowadził wykłady z teologii duchowości w WSD Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach oraz w Krakowie-Bronowicach, gdzie prowadzi zajęcia do dziś. Był wicerektorem WSD, sekretarzem i wikariuszem Prowincji, koordynatorem ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, sekretarzem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce.Od 2017 roku jest gwardianem franciszkańskiego klasztoru w Krakowie-Bronowicach.

 


stat4u PageRank Checking Icon