Szkoła duchowości franciszkańskiej


Roczny cykl wykładów dla osób zafascynowanych postacią św. Franciszka z Asyżu
 oraz dla wszystkich, którzy pragną uczyć się, jak wcielać w życie franciszkańskie ideały
i jak dawać świadectwo ewangelicznego życia i franciszkańskiej radości, pokoju i dobra.


Terminy i tematyka spotkań:


6 listopada 2021

ŹRÓDŁA
zarys historii franciszkanizmu - teksty źródłowe - literatura


4 grudnia 2021

CZŁOWIEK
godność - odpowiedzialność - relacje


 15 stycznia 2022

WIARA
kim jest Bóg? - wiara i pobożność - czyny wiary


5 lutego 2022

KOŚCIÓŁ
charyzmat i instytucja - zakony, wspólnoty, instytuty - powołanie i misja


5 marca 2022

MODLITWA
człowiek wobec Boga - uwielbienie i dziękczynienie - medytacja - modlitwa liturgiczna


2 kwietnia 2022

PRACA
łaska pracy - działalność charytatywna - wartość ubóstwa


7 maja 2022

POKUTA
 
nawrócenie jako zmiana mentalności - znaczenie postu - znoszenie przeciwności


4 czerwca 2022

ROZWÓJ
poszukiwanie prawdy - rozwój intelektualny i duchowy - wiara i rozum


Koszt uczestnictwa w całości cyklu: 320 zł  (możliwa płatność semestralna po 160 zł)

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich:

ul. Franciszkańska 4
31-004 Kraków

poniedziałek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00

mail: sekretariat@isf.edu.pl

tel. 12 422 12 73
(w godzinach pracy sekretariatu)