Szkoła duchowości franciszkańskiej


Roczny cykl wykładów dla osób zafascynowanych postacią św. Franciszka z Asyżu
 oraz dla wszystkich, którzy pragną uczyć się, jak wcielać w życie franciszkańskie ideały
i jak dawać świadectwo ewangelicznego życia i franciszkańskiej radości, pokoju i dobra.


Terminy i tematyka spotkań:


4 listopada 2017

ŹRÓDŁA
zarys historii franciszkanizmu - teksty źródłowe - literatura


2 grudnia 2017

CZŁOWIEK
godność - odpowiedzialność - relacje


 20 stycznia 2018

WIARA
kim jest Bóg? - wiara i pobożność - czyny wiary


3 lutego 2018

KOŚCIÓŁ
charyzmat i instytucja - zakony, wspólnoty, instytuty - powołanie i misja


3 marca 2018

MODLITWA
człowiek wobec Boga - uwielbienie i dziękczynienie - medytacja - modlitwa liturgiczna


7 kwietnia 2018

PRACA
łaska pracy - działalność charytatywna - wartość ubóstwa


12 maja 2018

POKUTA
 
nawrócenie jako zmiana mentalności - znaczenie postu - znoszenie przeciwności


9 czerwca 2018

ROZWÓJ
poszukiwanie prawdy - rozwój intelektualny i duchowy - wiara i rozum


Koszt uczestnictwa w całości cyklu: 300 zł  (możliwa płatność semestralna po 150 zł)

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich:

ul. Franciszkańska 4
31-004 Kraków

poniedziałek 12.00 - 17.00
środa 12.00 - 14.30
czwartek 10.00 - 12.00

mail: sekretariat@isf.edu.pl

tel. 12 422 12 73
(w godzinach pracy sekretariatu)