Szkoła duchowości franciszkańskiej


Roczny cykl wykładów dla osób zafascynowanych postacią św. Franciszka z Asyżu
 oraz dla wszystkich, którzy pragną uczyć się, jak wcielać w życie franciszkańskie ideały
i jak dawać świadectwo ewangelicznego życia i franciszkańskiej radości, pokoju i dobra.


Terminy i tematyka spotkań:


9 listopada 2024

ŹRÓDŁA
zarys historii franciszkanizmu - teksty źródłowe - literatura


14 grudnia 2024

CZŁOWIEK
godność - odpowiedzialność - relacje


 18 stycznia 2025

WIARA
kim jest Bóg? - wiara i pobożność - czyny wiary


1 lutego 2025

KOŚCIÓŁ
charyzmat i instytucja - zakony, wspólnoty, instytuty - powołanie i misja


1 marca 2025

MODLITWA
człowiek wobec Boga - uwielbienie i dziękczynienie - medytacja - modlitwa liturgiczna


5 kwietnia 2025

PRACA
łaska pracy - działalność charytatywna - wartość ubóstwa


10 maja 2025

POKUTA
 
nawrócenie jako zmiana mentalności - znaczenie postu - znoszenie przeciwności


7 czerwca 2025

ROZWÓJ
poszukiwanie prawdy - rozwój intelektualny i duchowy - wiara i rozum


Koszt uczestnictwa w całości cyklu: 320 zł  (możliwa płatność semestralna po 160 zł)

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich:

ul. Franciszkańska 4
31-004 Kraków

poniedziałek 16.00 - 18.00
środa 16.00 - 18.00

mail: sekretariat@isf.edu.pl

tel. 12 422 12 73
(w godzinach pracy sekretariatu)