Szkoła duchowości franciszkańskiej


Roczny cykl wykładów dla osób zafascynowanych postacią św. Franciszka z Asyżu
 oraz dla wszystkich, którzy pragną uczyć się, jak wcielać w życie franciszkańskie ideały
i jak dawać świadectwo ewangelicznego życia i franciszkańskiej radości, pokoju i dobra.


Terminy i tematyka spotkań:


21 października 2023

ŹRÓDŁA
zarys historii franciszkanizmu - teksty źródłowe - literatura


2 grudnia 2023

CZŁOWIEK
godność - odpowiedzialność - relacje


 20 stycznia 2024

WIARA
kim jest Bóg? - wiara i pobożność - czyny wiary


3 lutego 2024

KOŚCIÓŁ
charyzmat i instytucja - zakony, wspólnoty, instytuty - powołanie i misja


2 marca 2024

MODLITWA
człowiek wobec Boga - uwielbienie i dziękczynienie - medytacja - modlitwa liturgiczna


6 kwietnia 2024

PRACA
łaska pracy - działalność charytatywna - wartość ubóstwa


11 maja 2024

POKUTA
 
nawrócenie jako zmiana mentalności - znaczenie postu - znoszenie przeciwności


1 czerwca 2024

ROZWÓJ
poszukiwanie prawdy - rozwój intelektualny i duchowy - wiara i rozum


Koszt uczestnictwa w całości cyklu: 320 zł  (możliwa płatność semestralna po 160 zł)

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich:

ul. Franciszkańska 4
31-004 Kraków

poniedziałek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00

mail: sekretariat@isf.edu.pl

tel. 12 422 12 73
(w godzinach pracy sekretariatu)