• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Studia podyplomowe z franciszkanizmu

W drugim semestrze roku akademickiego 2011/12 (III 2012) rozpoczną się studia podyplomowe z franciszkanizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studia dadzą możliwość konfrontacji utartych wyobrażeń o św. Franciszku z prawdą o nim zawartą w źródłach historycznych oraz ukażą duchowość franciszkańską jako jedną z możliwych odpowiedzi na aktualne problemy człowieka i świata.  
 
Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych postacią św. Franciszka z Asyżu i duchowością franciszkańską, szukających głębi życia duchowego oraz świeżego spojrzenia na życie, na zaangażowanie człowieka w sprawy dzisiejszego świata, na codzienność i jej odniesienie do wartości najwyższych. W sposób szczególny na studia zaproszeni są członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nauczyciele, katecheci, liderzy grup działających przy franciszkańskich ośrodkach duszpasterskich.

Proponowane studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z duchowością franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem, jaki stanowią: duchowość biblijna, patrystyczna, średniowiecza. Program przewiduje studium źródłowej literatury franciszkańskiej (pism św. Franciszka i św. Klary oraz dzieł hagiograficznych), historii ruchu franciszkańskiego, prezentację ich wybitniejszych przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Istotnym elementem studiów są zajęcia wykorzystujące źródłową wiedzę z zakresu franciszkanizmu do jej aktualnych i praktycznych aplikacji, dotyczących tak działań związanych z ochroną stworzenia, dialogiem międzykulturowym, jak i osobistej więzi z Bogiem, relacji międzyludzkich oraz podejścia do pracy i różnych form ludzkiego zaangażowania.

Cykl studiów obejmuje 4 semestry, w tym 300 godzin wykładów oraz 32 godziny konwersatoriów. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu: w soboty od 9.00 do 17.40 oraz dodatkowo w piątki od 17.00 do 20.00 dwa razy na semestr. Absolwenci po zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i napisaniu pracy dyplomowej otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z franciszkanizmu wydany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Studia są ofertą Ośrodka Studiów Franciszkańskich, będącego jednostką Wydziału Teologicznego UPJPII powołaną przez Senat ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 21 maja 2003 roku. Proponowane studia zostały zatwierdzone na posiedzeniu rady wydziału dnia 28 czerwca 2011 roku.

ram

stat4u PageRank Checking Icon