• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

 • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Konferencje naukowe


Instytut Studiów Franciszkańskich organizuje następujące serie sesji naukowych:
 • Sesja franciszkańska
  Podejmowane są tematy z duchowości franciszkańskiej, inspirowane osobą i dziełem św. Franciszka oraz innych świętych franciszkańskich.

 • Sesja kolbiańska
 • We współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie.
  Podejmowane są tematy inspirowane życiem i działalnością franciszkanina, św. Maksymiliana Marii Kolbego.

 • Cykl konferencji naukowych "Terytoria"
  Podejmowana jest refleksja nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami różnych rejonów świata. Chodzi o przywołanie znamiennych faktów historycznych głównie z początków prężnego ruchu franciszkańskiego i ich znaczenia dla późniejszej historii. Chodzi też o odpowiedź na pytanie, co z pierwotnych doświadczeń pozostaje wciąż aktualne, bądź prowokuje do nowych przemyśleń.

stat4u PageRank Checking Icon