• Polskie wydanie Słownika Bonawenturiańskiego

 • Adolf Hyła. Malarz Bożego Miłosierdzia

 • Zapisy do Szkoły Duchowości Franciszkańskiej

 • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej - kontynuacja

 • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Franciszkańskie Studium Formacyjne

Franciszkańskie Studium Formacyjne to roczny cykl wykładów skierowanych do sióstr i braci zakonnych z rodziny franciszkańskiej. Porusza zagadnienia z obszarów formacji oraz duchowości franciszkańskiej. Zajęcia prowadzą wyspecjalizowani w tych dziedzinach wykładowcy ze wszystkich gałęzi zakonu franciszkanów oraz osoby świeckie. Cykl obejmuje osiem spotkań.

Zajęcia odbywają się w soboty, raz w miesiącu w godz. 10.00-15.00.

Przed rozpoczęciem zajęć w kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 9.00 odprawiana jest Eucharystia w intencji uczestników FSF.


Szczegółowy program:

 • Historia ruchu franciszkańskiego – dr Syrach Janicki OFM
 • Duchowość franciszkańska – dr Tadeusz Bargiel OFMCap
 • Pisma św. Franciszka i św. Klary z Asyżu – dr Andrzej Zając OFMConv
 • Formacja franciszkańska – dr Lucjusz Wójtowicz OFM
 • Teologia ślubów w życiu franciszkańskim – dr Andrzej Prugar OFMConv
 • Ikonografia franciszkańska – mgr lic. Rafał Antoszczuk OFMConv
 • Apostolat w duchu św. Franciszka z Asyżu – mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv
 • Hagiografia franciszkańska – mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM
 • Psychologiczne aspekty powołania – mgr Aleksandra Tołpa


Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022:

 • 6 listopada 2021
 • 4 grudnia 2021
 • 15 stycznia 2022
 • 5 lutego 2022
 • 5 marca 2022
 • 2 kwietnia 2022
 • 7 maja 2022
 • 4 czerwca 2022


Koszt: 320 zł za osobę

 • przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednego zgromadzenia 280 zł za osobę
 • przy zgłoszeniu powyżej 5 osób z jednego zgromadzenia 240 zł za osobę

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia Franciszkańskiego Studium Formacyjnego.

Więcej informacji oraz zapisy w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich


stat4u PageRank Checking Icon