• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Boże Narodzenie ze św. Franciszkiem z Asyżu

Będąc na „ostatniej prostej” do świętowania Narodzenia Pańskiego, zapraszamy do niezwykłej lektury. O Bożym Narodzeniu sprzed równo ośmiuset lat, z roku 1223 r., pisze Tomasz z Celano w „Żywocie naszego Ojca, błogosławionego Franciszka”. To biografia wyjątkowa – bo napisaną na prośbę braci, którzy chcieli zachować w pamięci jak najbardziej rzeczywisty obraz swojego Ojca.
Stąd zdarzyło się, że w którąś uroczystość Narodzenia Pańskiego w Greccio, dla przedstawienia dzieciństwa rodzącego się Zbawiciela, uczynił rzecz bardzo godną radosnego wspominania. Tejże nocy, której się narodził Chrystus na ziemi, [Franciszek] kazał przygotować żłób, do żłobu nałożyć siana, umieścić przy żłobie wołu i osła.

Z wielu miejsc zostali zwołani bracia na celebrowanie uroczystej wigilii. Schodzą się ludzie na oglądanie nowego misterium, a wziąwszy pochodnie i świece sprawiają, że noc się rozjaśnia. Bracia śpiewają Panu należne uwielbienie, a dawne pochwały Betlejem przez nowy obrządek odnawiają się w Greccio. Boży święty stoi obok żłobu, duchem zwrócony ku niebu i oblany niewypowiedzianą radością. Kapłan odprawia uroczystą mszę nad żłobem i doznaje nowej pociechy.

Boży święty, odział się w lewickie ozdoby, ponieważ był lewitą, i dźwięcznym głosem śpiewa świętą Ewangelię. Wypowiada miodopłynne słowa o narodzeniu ubogiego Króla i o maleńkim miasteczku Betlejem. Gdyż chcąc wymienić imię Jezusa, ze względu na przeogromną miłość, jaką do Niego płonął, nazywał Go − bełkocząc − „Dzieciątkiem z Betlejem”. Mnożą się tam dary Wszechmocnego, a jakiemuś cnotliwemu mężowi ukazuje się wizja. Widział on w tym żłobie jakiegoś leżącego nieruchomego chłopca, do którego zbliżał się Boży święty, jakby szybko budził go z sennego odrętwienia. Słusznie temu, co czcił dzieciństwo Chrystusa, ukazał się również sam Chrystus jako Dzieciątko, ponieważ przez swego sługę został przypomniany wielu tym, w których sercach Jego dzieciństwo uległo zapomnieniu.

stat4u PageRank Checking Icon