• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Święci Piotr i Paweł - strażnicy Reguły zatwierdzonej

W uroczystość św. Piotra i Pawła, będącą także świętem papieża, zapraszamy do lektury fragmentów Reguły zatwierdzonej, w której św. Franciszek nakazuje posłuszeństwo Honoriuszowi III oraz jego następcom. Sam papież Honoriusz w bulli zatwierdzającej Regułę odwołuje się do autorytetu patronów dzisiejszego dnia, czyniąc ich niejako strażnikami nienaruszalności Franciszkowego sposobu życia.

[Bulla]: Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z Zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo*. Stolica Apostolska ma zwyczaj pozwalać na pobożne życzenia proszących i udzielać chętnie poparcia dla ich chwalebnych pragnień. Dlatego umiłowani w Panu synowie, skłaniając się do pobożnych próśb waszych, regułę waszego zakonu potwierdzoną przez niezapomnianej pamięci papieża Innocentego, naszego poprzednika, do tej [bulli] włączoną, powagą apostolską wam potwierdzamy i niniejszym pismem bierzemy w opiekę**. Jest ona następująca:

[Rozdział I]
W imię Pańskie!
Zaczyna się sposób życia braci mniejszych.
Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu***. A inni bracia mają obowiązek słuchać brata Franciszka i jego następców.
(…)

[Rozdział XII]
…Ponadto nakazuję ministrom na mocy posłuszeństwa prosić Ojca Świętego o jednego z kardynałów świętego Kościoła Rzymskiego, by kierował tym braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał je w karności, abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego świętego Kościoła****, ugruntowani w wierze katolickiej, zachowywali ubóstwo i pokorę, i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekliśmy.

[Ciąg dalszy bulli]: Żadnemu więc człowiekowi nie wolno w ogóle naruszać tego dokumentu naszego potwierdzenia albo zuchwałym postępowaniem sprzeciwiać się mu. Gdyby jednak ktoś odważył się na to, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Boga wszechmogącego i Jego Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Dan na Lateranie, 29 listopada, w ósmym roku naszego pontyfikatu.


*Reguła zatwierdzona braci mniejszych zawarta jest w bulli Solet annuere, którą papież Honoriusz III zatwierdził ostatecznie 29 listopada 1223 roku. Pergaminowy oryginał bulli papieskiej z tekstem Reguły przechowywany jest w kaplicy Sacro Convento w Asyżu.
**Deklaracja zamieszczona w oficjalnym dokumencie zatwierdzającym, że reguła braci mniejszych została już przez papieża Innocentego III „potwierdzona” jest wiarygodną informacją, że papież Innocenty nie tylko to ogłosił publicznie na konsystorzu, lecz również na Soborze Laterańskim w 1215 roku.
***Jednoznacznie wyrażone posłuszeństwo „Kościołowi Rzymskiemu” jest pierwszą oznaką wzrastającej troski o katolickość, która powróci jeszcze w zakończeniu, a rozkwitnie z pełną mocą w obydwóch Testamentach.
****Jak się rozpoczyna Reguła zatwierdzona, tak się kończy przyrzeczeniem posłuszeństwa i wierności Jezusowi Chrystusowi, jego Ewangelii i Jego świętemu Kościołowi, co w oczach Franciszka stanowi jedyne i nierozerwalne misterium łaski i zbawienia.

stat4u PageRank Checking Icon