• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

480. rocznica śmierci św. Tomasza More

Ceniony za poczucie humoru zachował je podobno do samego końca. Za wierność Kościołowi katolickiemu został skazany na śmierć przez ścięcie. Kiedy przed egzekucją chciano mu obciąć brodę miał powiedzieć: „Broda jest zupełnie niewinna. Przecież urodziła się w więzieniu i nie mogła tam popełnić przestępstwa”. Św. Tomasz More, bo o nim mowa, angielski myśliciel, polityk, królewski kanclerz i tercjarz franciszkański, jest patronem polityków i mężów stanu. 6 lipca 2015 roku przypada 480 rocznica jego śmierci.

Tomasz More urodził się w 1478 roku w Londynie w bogatej rodzinie mieszczańskiej. Studiował nauki humanistyczne na Oksfordzie, jednak ojciec skłonił go do podjęcia studiów prawniczych. Już w młodości został świeckim tercjarzem franciszkańskim i wkrótce założył rodzinę. Po ukończeniu studiów został adwokatem a kilka lat później (w wieku 26 lat) posłem do parlamentu za panowania Henryka VII. Narażając się jako poseł królowi, wycofał się z życia politycznego i wyjechał do Francji, przebywając m.in. na uniwersytecie paryskim.

Około 1517 roku powrócił do działalności politycznej, stając się doradcą nowego króla, Henryka VIII, od którego otrzymał tytuł szlachecki i członkostwo w Izbie Lordów. W latach 1529-1532 pełnił urząd kanclerza Anglii, po odwołaniu z tej funkcji arcybiskupa Yorku, Tomasza Wolsey’a. Henryk VIII próbował w tym czasie doprowadzić do unieważnienia swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Kiedy papież Klemens VII zdecydowanie sprzeciwił się temu żądaniu, Henryk mianował się głową Kościoła Anglii. Początkowo jedynie duchowni musieli złożyć przysięgę supremacji, w której deklarowali, że król stanowi głowę Kościoła. More, jako człowiek świecki, nie musiał jej składać, jednak mimo to zrzekł się urzędu kanclerza. Nie wziął też udziału w ślubie ani koronacji kochanki króla, Anny Boleyn.

W 1534 roku parlament uchwalił ustawę o sukcesji, zawierającą przysięgę, która uznawała ewentualne dzieci Henryka i jego nowej żony za prawowitych potomków oraz odrzucała „wszelką obcą zwierzchność, księcia czy monarchy”. Przysięga ta obejmowała tych obywateli, których specjalnie zawezwano, a więc piastujących urzędy państwowe oraz podejrzanych o zdradę. W kwietniu 1535 roku także More został poproszony o jej złożenie, a kiedy odmówił, uwięziono go w Tower. Został osądzony, skazany i ścięty mieczem na Tower Hill 6 lipca 1535 roku. Jego ostatnie słowa miałby brzmieć: „Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Aby także król wierny tej wierze umarł”.

Tomasz More został beatyfikowany w roku 1886 przez papieża Leona XIII, a kanonizowany przez papieża Piusa XI w 1935 roku. Jan Paweł II ogłosił go patronem mężów stanu i polityków. W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. Jego atrybuty to czaszka, krzyż i łańcuch.

Tomasz More jest bohaterem filmu A Man for All Seasons (tytuł polski: Oto jest głowa zdrajcy), który można obejrzeć online. Adaptacja jest warta polecenia także ze względu na to, iż z okazji stulecia kina, w 1995 roku, w Watykanie opracowano listę "wielkich i wartościowych filmów". Na liście znalazło się 45 filmów, zgrupowanych w trzech kategoriach: ważnych dla przedstawienia prawd religii, propagujących ważne wartości i stanowiących wybitne dokonania artystyczne. Film A Man for All Seasons został zaliczony do kategorii dzieł propagujących wartości i prawdy religijne.

reżyseria: Fred Zinnemann
scenariusz: Robert Bolt

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon