• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbego

8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień ważny dla franciszkanów, gdyż właśnie Niepokalanej szczególnie się zawierzają. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony w Kościele katolickim 8 grudnia 1854 r. przez Piusa IX. W kolejną rocznicę tego wydarzenia zachęcamy do odmówienia Aktu poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbego, franciszkanina i Jej wielkiego czciciela.


Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbego

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,
ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,

ja N. N., niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami [mej] duszy i ciała, [i] z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw[iętszego] Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi moc przeciw nieprzyja[ciołom] Twoim.

Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2018, 879, t. II, s. 216.

stat4u PageRank Checking Icon