• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Bł. Łukasz Belludi

Nazywano go Łukaszem od św. Antoniego, ponieważ był uczniem, towarzyszem oraz przyjacielem Świętego z Padwy. Kościół wspomina go 17 lutego. Urodził się około 1195 roku w Padwie, w rodzinie szlacheckiej. Studiował na Uniwersytecie Padewskim. Kiedy miał 25 lat, wstąpił do zakonu franciszkanów. Przez 7 lat mieszkał w klasztorze w Arcella, wybudowanym przez św. Franciszka z Asyżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich zajmował się przede wszystkim głoszeniem słowa Bożego.

W roku 1227 spotkał się ze swoim rówieśnikiem, św. Antonim Padewskim, i został jego uczniem, pomocnikiem oraz sekretarzem. Aż do śmierci był jego nieodłącznym towarzyszem i przyjacielem. W roku 1230 brał udział w kapitule zakonu, podczas której przeniesiono ciało św. Franciszka z kościoła św. Jerzego do nowo wybudowanej bazyliki w Asyżu. Brał także udział w kanonizacji św. Antoniego w roku 1232. Był redaktorem kazań swojego przyjaciela, które zostały wydane pod tytułem „Sermones”.

Bł. Łukasz zmarł 17 lutego 1285 roku w Padwie w opinii świętości. Papież Pius XI zatwierdził jego kult w roku 1927.


stat4u PageRank Checking Icon