• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

  • Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2021/2022

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Marcin II Szyszkowski herbu Ostoja

30 kwietnia 1630 r. zmarł Marcin Szyszkowski – biskup łucki, płocki od roku 1616 biskup krakowski. Za jego rządów pojawiły się w Krakowie dwa nowe żeńskie zgromadzenia zakonne: dominikanki i prezentki. Przy klasztorze franciszkanów wybudował kaplicę dla Bractwa Męki Pańskiej.

Urodził się w Iłży, nauki pobierał w Kaliszu, Krakowie, Rzymie, Bolonii i Padwie. Ze względu na duże zdolności szybko pokonał kolejne stopnie kariery duchownej: archidiakona zawichojskiego, proboszcza, kanonika kapituły krakowskiej, kanclerza biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, kustosza sandomierskiego, a w roku 1604 został biskupem łuckim. Od roku 1607 był biskupem płockim. Ufundował kolegium jezuitów w Płocku i uposażył je, zakończył budowę pałacu biskupiego, odnowił zamek w Pułtusku oraz założył bursę dla ubogich studentów i szpital dla ubogich.

17 października 1616 r. został przeniesiony na stolicę biskupią do Krakowa. Za jego rządów pojawiły się w Krakowie dwa nowe żeńskie zgromadzenia zakonne: Sióstr Dominikanek i Sióstr Prezentek. Przy klasztorze Franciszkanów założył Arcybractwo Męki Pańskiej i wybudował dla niego kaplicę (więcej na temat Arcybractwa można przeczytać tu: Arcybractwo Męki Pańskiej).

Zdecydowany przeciwnik reformacji, odzyskał z rąk protestantów 37 kościołów. W Katedrze Wawelskiej ufundował konfesję św. Stanisława, pod którą później został pochowany.

stat4u PageRank Checking Icon