• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Św. Feliks z Kantalicjo

18 maja Kościół wspomina św. Feliksa z Kantalicjo, kapucyna, kwestarza, ewangelizatora i przyjaciela św. Filipa Neri. Choć był analfabetą, słuchali się go arystokraci i prałaci kurii papieskiej. Jest patronem dzieci, kobiet w stanie błogosławionym oraz bezdzietnych małżeństw. Módlmy się za jego wstawiennictwem!
Litania do świętego Feliksa


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Franciszku,
Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka,
Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony
Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony
Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony
Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany
Święty Feliksie, Miłośniku czystości
Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa
Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa
Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości
Święty Feliksie, Różo cierpliwości
Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych
Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych
Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy
Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata
Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych
Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego
Święty Feliksie, Postrachu szataństwa
Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych
Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych
Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów
Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją
Święty Feliksie Przez namaszczenie z trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia
Święty Feliksie Osobliwy patronie pożądanej szczęśliwości
Święty Feliksie Wspomożycielu i Obrońco nasz
Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających
Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego
Od sideł szatańskich
Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości
Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia
Przez zasługi świętego Feliksa
W dzień sądu Twego
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas panie
Abyś nam grzechy odpuścić raczył
Abyś karanie od nas oddalić raczył
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył
Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył
Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył
Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas Panie
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa
Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni, do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.

stat4u PageRank Checking Icon