• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

1,5 procenta podatku na ISF

Jak co roku Fundacja Brat Słońce zaprosiła do przyłączenia się do akcji zbierania 1,5% podatku zaprzyjaźnione instytucje franciszkańskie, w tym także Instytut Studiów Franciszkańskich.

Można zatem przekazać 1,5% podatku od swoich dochodów na rzecz Fundacji Brat Słońce. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na:

  • formację i wypoczynek dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin ubogich
  • pomoc charytatywną potrzebującym
  • profilaktykę uzależnień i zdrowia psychicznego
  • edukację i naukę
  • kulturę - od renowacji zabytków po wydarzenia artystyczne
  • pomoc Polakom i polskim instytucjom za granicą

Instytut Studiów Franciszkańskich przeznaczy uzbierane wpływy na wsparcie finansowe dla słuchaczy.


1,5% podatku to pomoc, którą można ofiarować nic nie tracąc. W formularzach PIT należy tylko wpisać: numer KRS 0000397954, cel szczegółowy ISF 25 oraz obliczoną kwotę 1,5% podatku. Można także wypełnić formularz on-line tutaj: PIT.

W akcję zbierania 1,5% podatku razem z Fundacją Brat Słońce włączyły się także inne instytucje franciszkańskie, o których można poczytać na stronie FUNDACJI.

Serdecznie dziękujemy za pomoc :)

stat4u PageRank Checking Icon