• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

19 numer W NURCIE FRANCISZKAŃSKIM

Ukazał się właśnie nowy tom periodyku wydawanego przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe. Najnowszy numer 'W nurcie franciszkańskim” jest poświęcony lwowskim franciszkanom, a inspiracją do jego zebrania i opracowania był jubileusz 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię i wspomnienie 100-nej rocznicy urodzin sługi bożego – o. Rafała Kiernickiego.

Wydane już po raz 19-sty pismo Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego koncentruje się wokół postaci dwóch biskupów Lwowa – bł. Jakuba Strzemię i jednego z ostatnich hierarchów tamtejszego Kościoła – o. Rafała Kiernickiego. 

Publikacja zawiera trzy części tematyczne: pierwsza poświęcona jest postaciom lwowskich franciszkanów, druga prezentuje franciszkanizm w wybranych sferach kultury a trzecia zawiera listy, sprawozdania i recenzje związane z tematem przewodnim tomu. Dodatkowo periodyk zawiera nieznane listy i tekst kazania o. Kiernickiego. 
"W nurcie franciszkańskim" to pismo Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego (do 2011 roku Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie). Pierwszy numer ukazał się w 1987 roku z okazji 750. rocznicy przybycia braci św. Franciszka do Krakowa. Pierwotnym zadaniem tego periodyku było przybliżanie tradycji szkoły franciszkańskiej konwentualnej oraz krakowskiego seminarium franciszkańskiego. Obecnie jest miejscem wymiany myśli franciszkańskiej w przestrzeni teologicznej, kulturowej i historycznej. Większość artykułów posiada streszczenia w języku angielskim lub włoskim. Periodyk Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego stara się spełniać obowiązujące paramenty naukowe. Jego redaktorem tematycznym 17 numeru jest dr hab. prof. Zdzisław Gogola; recenzentami: dr hab. Wiesław Delimat prof. UPJP2, dr hab. Marek Fiałkowski, dr hab. Roland Prejs prof. UPJP2, dr hab. Józef Wołczański prof. UPJP2, dr Michał Wróblewski. Redaktorem naczelnym jest o. dr Stanisław Jaromi. 


stat4u PageRank Checking Icon