• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

800-lecie zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu

„Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z Zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo” – tak brzmią pierwsze słowa wydanej dokładnie 800 lat temu papieskiej bulli „Solet annuere”. Ojciec Święty Honoriusz III, 29 listopada 1223 r. zatwierdził nią Regułę św. Franciszka.Do tego momentu działalność braci św. Franciszka była zatwierdzona jedynie ustnie przez papieża Innocentego III w roku 1209.

Co jeszcze czytamy w papieskim dokumencie sprzed 800 lat? „Stolica Apostolska ma zwyczaj pozwalać na pobożne życzenia proszących i udzielać chętnie poparcia dla ich chwalebnych pragnień. Dlatego umiłowani w Panu synowie, skłaniając się do pobożnych próśb waszych, regułę waszego zakonu potwierdzoną przez niezapomnianej pamięci papieża Innocentego, naszego poprzednika, do tej [bulli] włączoną, powagą apostolską wam potwierdzamy i niniejszym pismem bierzemy w opiekę. Jest ona następująca:” [tu następuje treść Reguły, w której Franciszek „przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu”].

Dalsza część dokumentu Honoriusza III brzmi: „Żadnemu więc człowiekowi nie wolno w ogóle naruszać tego dokumentu naszego potwierdzenia albo zuchwałym postępowaniem sprzeciwiał się mu. Gdyby jednak ktoś odważył się na to, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Boga wszechmogącego i Jego świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dan na Lateranie, 29 listopada, w ósmym roku naszego pontyfikatu”.

Do dzisiejszych czasów zachowały się dwa egzemplarze papieskiej bulli. Jeden znajduje się w Kaplicy relikwii przy Sacro Convento w Asyżu, drugi – w Tajnym Archiwum Watykańskim.

Reguła św. Franciszka składa się z dwunastu rozdziałów.
1. W Imię Pańskie! Zaczyna się sposób życia braci mniejszych
2. Kandydaci i sposób ich przyjmowania
3. Oficjum Boskie i post i jak bracia mają iść przez świat
4. Bracia nie powinni przyjmować pieniędzy
5. Sposób pracy
6. Bracia nie powinni niczego nabywać na własność; zbieranie jałmużny i bracia chorzy
7. Nakładanie pokuty braciom grzeszącym
8. Wybór ministra generalnego tego braterstwa i kapituła w Zielone Święta
9. Kaznodzieje
10. Upominanie i poprawianie braci
11. Bracia nie powinni wchodzić do klasztoru mniszek
12. Ci, którzy udają się do Saracenów i innych niewiernych

Jak ważny był ten dokument dla św. Franciszka, potwierdzają jego słowa zawarte w Testamencie: „Gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec Święty potwierdził mi. A ci, którzy przychodzili przyjąć ten sposób życia, rozdawali ubogim wszystko, co mogli posiadać; […] I wszystkim moim braciom klerykom i nieklerykom zakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wprowadzać wyjaśnienia do reguły i do tych słów; niech nie mówią: Tak należy je rozumieć. Lecz jak Pan dał mi prosto i jasno mówić i napisać regułę i te słowa, tak prosto i bez wyjaśnień rozumiejcie je i gorliwie zachowujcie aż do końca. I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi”.

stat4u PageRank Checking Icon