• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Konferencja naukowa - Oblicze Boże - relacja

22 marca 2017 r. na UKSW w Warszawie odbyła się konferencja naukowa "Oblicze Boże. Teologia, ikonografia, duchowość" zorganizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich, Katedrę Teologii Życia Duchowego UKSW i Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Konferencję otworzył ks. prof. Stanisław Urbański, kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego. Sesja pierwsza dotyczyła ikonografii. Głos zabrali: ks. bp Michał Janocha, profesor UW, który przedstawił szeroką perspektywę sposobów ukazywania Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej; prof. Waldemar Deluga z UKSW, który opisał mandyliony w malarstwie cerkiewnym XV i XVI w.; oraz ks. dr hab. Marcin Godawy z UPJP II w Krakowie, który poświęcił swoje wystąpienie Obliczu Jezusa w pieśni Władysława z Gielniowa "Jasne Krystowo Oblicze".

W sesji drugiej uczestnicy wysłuchali kolejnych trzech referatów za zakresu duchowości: o. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich przedstawił Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka, o. Grzegorz Filipiuk OFMCap ukazał cześć wynagradzającą Obliczu Bożemu w życiu i dziełach bł. Honorata Koźmińskiego, a s. mgr Krystyna Labut WNO opowiedziała o duchowości Oblicza według Elizy Cejzik, założycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Trzecia, poobiednia sesja, dotyczyła teologii. Najpierw Oblicze Boże w Starym Testamencie przedstawił ks. prof. Janusz Kręcidło. Jezusa – Oblicze Ojca ukazał ks. dr hab. Robert Woźniak z UPJP II w Krakowie, a na zakończenie o. Tomasz Płonka OFMCap z Zakroczymia opowiedział o nauczaniu Kościoła na temat Oblicza Bożego.

Poszczególnych referatów można posłuchać tu: OBLICZE BOŻE.

stat4u PageRank Checking Icon