• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Konferencja o franciszkanach w Imperium Inków

W poniedziałek 30 listopada 2015 roku przy ul. Franciszkańskiej 4 odbyła się konferencja naukowa z cyklu Terytoria 2015. Tegorocznym tematem była obecność franciszkanów na historycznych ziemiach Imperium Inków w Ameryce Południowej. Konferencja zgromadziła w Auli bł. Jakuba Strzemię około 150 osób. Przybyłych gości przywitał dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, o. dr Andrzej Zając OFMConv, który wyjaśnił, iż za inspirację do zorganizowania spotkania posłużyła beatyfikacja franciszkańskich męczenników, o. Zbigniewa i o. Michała, która będzie miała miejsce już 5 grudnia.

W pierwszej części zaprezentowane zostały tematy związane z kulturą i historią terytorium obecnego Peru przed przybyciem chrześcijaństwa, oraz ich wpływ na obrzędy i rytuały religii, która przybyła do Ameryki Południowej wraz ze statkami odkrywców. Prof. dr hab. Józef Szykulski z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił ekspansję Imperium Tawantinsuyu (Inków), jej charakter, przebieg, reperkusje. Jego doktoranci, mgr Karolina Krajewska i mgr Łukasz Mikocik, opowiedzieli o kulturze i wierzeniach Inków, a dr Marta Kania z Uniwersytetu Jagiellońskiego na przykładzie obchodów Bożego Ciała omówiła procesy towarzyszące przybyciu chrześcijaństwa na tereny dzisiejszego Peru.

W drugiej części przedstawione zostały wydarzenia historyczne, które doprowadziły do powstania misji w Peru, jej rozwój i przybycie na te ziemie franciszkanów z prowincji krakowskiej. Mgr Katarzyna Gorgoń z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie omówiła historię przybycia franciszkanów do Ameryki Południowej na statkach wielkich odkrywców. Następnie o. prof. Emil Kumka OFMConv z Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie przedstawił rozwój franciszkańskich misji w Peru na przestrzeni wieków, a o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, pełniący funkcję prowincjała w czasie, gdy dwaj polscy franciszkanie ponieśli męczeńską śmierć, opowiedział o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z tego okresu.

Trzecia część konferencji poświęcona została sytuacji społeczno-politycznej w Peru w ostatnich dekadach, sylwetkom polskich misjonarzy-męczenników oraz doświadczeniom związanym z prowadzeniem misji na tak odległych geograficznie i kulturowo terytoriach. Procesy historyczne, które pośrednio doprowadziły do śmierci męczenników, w tym działalność Świetlistego Szlaku na terenie Peru, zaprezentowała dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie o znaczeniu beatyfikacji franciszkańskich męczenników i wpływie ich śmierci na społeczność diecezji Chimbote w Peru opowiedział wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Michała i o. Zbigniewa na teren Polski, o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ostatnim prelegentem sesji był o. dr Tomasz Szyszka SVD, misjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który opowiedział o bogactwie doświadczeń misyjnych w Peru, problemach ewangelizacyjnych i perspektywach na przyszłość.


Organizatorami konferencji Terytoria 2015 byli: Instytut Studiów Franciszkańskich, Prowincja Franciszkanów św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię oraz Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Maksymiliana M. Kolbego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za liczne przybycie.  

Cykl konferencji Terytoria podejmuje refleksję nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami różnych rejonów świata. Chodzi o przywołanie nie tylko faktów historycznych, ale także o poznanie wcześniejszych dziejów tych kultur, do których franciszkanie przybyli i odpowiedź na pytanie, co z pierwotnych doświadczeń pozostaje wciąż aktualne, bądź prowokuje do nowych przemyśleń. Konferencja Terytoria 2010 nosiła tytuł: "Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu", rok później odbyła się sesja pod tytułem „Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej”. Trzecim z cyklu było tegoroczne spotkanie zatytułowane „W świątyni Słońca czyli o franciszkanach na ziemiach Inków”.
k.gorgoń
fot. A. Płachetko

stat4u PageRank Checking Icon