• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

 • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

 • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

 • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Nowa książka o regułach franciszkańskich

W połowie listopada 2010 roku ukazała się publikacja pokonferencyjna Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Sesja Oto jest życie według Ewangelii Jezusa Chrystusa - formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu Reguły św. Franciszka, której pokłosiem jest prezentowana książka, odbyła się w Warszawie 21 listopada 2009 roku.

Książka składa się z trzech części, zawierających kolejno: listy i przemówienia, a wśród nich m.in. mowy Jana XXIII i Benedykta XVI odnoszące się do charyzmatu franciszkańskiego, referaty oraz uzupełnienie, w postaci tekstów reguł św. Franciszka i św. Klary, reguł Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Trzeciego Zakonu Regularnego. Dzieło zredagowali: o. Zenon Styś OFM, o. Marek Sykuła OFMConv, o. Grzegorz Filipiuk OFMCap i Jadwiga Wojas FZŚ. Publikacja adresowana jest do wszystkich, których interesuje kultura i duchowość franciszkańska, a szczególnie do tych osób, które żyją nimi na co dzień.

Część główną publikacji stanowi zbiór referatów oraz zapisów z dyskusji panelowych. Autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski (T. Paszkowska i o. R. Prejs OFMCap), Papieski Uniwersytet "Antonianum" w Rzymie (o. W. Block OFMCap), Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie (o. A. Zając OFMConv) oraz emerytowany wykładowca wielu ośrodków, biblista, a przede wszystkim jeden z największych znawców franciszkanizmu, o. Thaddée Matura OFM. W dyskusji panelowej ponadto udział wzięły: s. Elżbieta Beata Raszczyk OSC i Jadwiga Wojas, reprezentująca Franciszkański Zakon Świeckich.  

Książka otwiera nową franciszkańską serię wydawniczą „Żyć Ewangelią”, w której prezentowane będą franciszkańskie teksty, dokumenty, materiały pokonferencyjne i formacyjno-duszpasterskie. Obecny, pierwszy tom został wydany wspólnym nakładem Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie, Instytutu Franciszkańskiego w Łodzi-Łagiewnikach oraz Centrum Duchowości "Honoratianum" w Zakroczymiu.
k.gorgoń

Książkę można nabyć w jednym z centrów:
 • Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej  Azji Północnej
  ul. Modzelewskiego 98a, 02-679 Warszawa, tel. 22 844 02 43;
 • Instytut Franciszkański
  ul. Okólna 185, 91-520 Łódź-Łagiewniki, tel. 42 616 12 64;
 • Centrum Duchowości "Honoratianum"
  ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym, tel. 22 785 34 96, honoratianum@gmail.com.
 • Instytut Studiów Franciszkańskich
  ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków,
  tel. 012 422 12 73, isf@franciszkanie.pl

stat4u PageRank Checking Icon