• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Nowa książka o Tomaszu z Celano pod red. o. Emila Kumki OFMConv

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się książka pod redakcją zaprzyjaźnionego z Instytutem Studiów Franciszkańskich o. Emila Kumki OFMConv. Zostały w niej opublikowane akta z międzynarodowego sympozjum o Tomaszu z Celano, pierwszym hagiografie św. Franciszka, które odbyło się 29 stycznia 2016 r. w Rzymie. Sympozjum, w którym wzięło udział pół tysiąca osób zorganizował Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury Seraphicum Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie.

celano

Styczniowe spotkanie wokół życia i twórczości Tomasza z Celano podzielone zostało na dwie sesje, które odzwierciedla publikacja. Rozpoczyna się słowem wstępnym od redaktora tomu, o. Emila Kumki OFMConv, po którym następuje przedmowa jednego z największych współczesnych mediewistów, prof. Franco Cardiniego, wykładowcy w Katedrze Historii Średniowiecza na Uniwersytecie Florenckim.

Przed artykułami naukowymi opublikowane zostały jeszcze dwa przemówienia: bpa Pietro Santoro, ordynariusza diecezji Avezzano, w której położona jest rodzinna miejscowość Tomasza oraz inne miejsca kultu lokalnego tego znanego hagiografa, a także o. Domenico Paolettiego OFMConv, pełniącego w czasie sympozjum funkcję Dziekana Wydziału. 

Po tekstach wstępnych publikacja przechodzi do referatów, wygłoszonych wcześniej podczas sympozjum przez ekspertów w dziedzinie historii średniowiecza i hagiografii franciszkańskiej: 
  • Filippo Sedda, historyk średniowiecza, „Nieszczęśliwa historia Tomasza z Celano od średniowiecza do początków XX w.” – opisuje historiografię Tomasza z Celano;
  • Felice Accrocca, arcybiskup Benevento, jeden z największych ekspertów w hagiografii franciszkańskiej na świecie, „Świątobliwe zwierciadło świętości Pana” – rysuje obraz św. Franciszka widziany oczami Tomasza z Celano;
  • Marco Guida OFM, historyk średniowiecza i znawca hagiografii św. Klary, „Klara i wspólnota ze św. Damiana w dziele hagiograficznym Tomasza z Celano”;
  • Jacques Dalarun, mediewista i badacz rękopisów średniowiecznych, który w 2015 r. odkrył i opublikował wydanie krytyczne nieznanej wcześniej biografii św. Franciszka autorstwa Tomasza z Celano, „Nowy Franciszek w odnalezionym żywocie Tomasza z Celano”
  • Emil Kumka OFMConv, historyk i badacz franciszkanizmu, „Kult oddawany bratu Tomaszowi z Celano na przestrzeni wieków”;
  • Giuseppe Casarin, współpracownik zewnętrzny przy Postulatorze generalnym dla redakcji Positio w procesie Sługi Bożego Tomasza z Celano, „Negotium sanctitatis Tomasza z Celano. Status quaestionis”.
Do publikacji włączona została także informacja o. Angelo Paleriego OFMConv, Postulatora generalnego, dotycząca przebiegu procesu beatyfikacyjnego Tomasza z Celano w ostatnich latach.

Tom zamyka podsumowanie o. Luciano Bertazzo OFMConv, historyka i dyrektora Centrum Studiów Antoniańskich w Padwie, który był moderatorem styczniowego sympozjum.

Tommaso da Celano. Agiografo di San Francesco
Atti del Convegno Internazionale
Roma, 29 gennaio 2016
a cura di Emil Kumka, OFMConv
Prefazione di Franco Cardini
Casa Editrice Miscellanea Francescana.
Roma 2016

stat4u PageRank Checking Icon