• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Nowy zastrzyk wiedzy o św. Franciszku w Legnicy

27 lutego 2010 roku w Legnicy odbyło się szkolenie z zakresu franciszkanizmu dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych św. Franciszkiem i jego dziedzictwem. Było to pierwsze spotkanie w nowym cyklu działań Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Współorganizatorami byli: Klasztor Franciszkanów w Legnicy oraz Liceum i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu.

Odpowiedź zainteresowanych przerosła oczekiwania organizatorów, w szkoleniu wzięło bowiem udział 128 osób. Uczestnicy spotkania reprezentowali zasadniczo dwa środowiska: nauczycielskie oraz Franciszkański Zakon Świeckich. Wśród nauczycieli byli katecheci, nauczyciele języka polskiego oraz kadra pedagogiczna Liceum i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu. Uczestnicy szkolenia poza samymi legniczanami przybyli również z Wrocławia, Zielonej Góry, Świdnicy, Kłodzka, Nowej Soli, Kowar, Pieńska, Ząbkowic Śląskich, Strzelina. Słuchacze otrzymali odpowiednie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Program szkolenia obejmował trzy bloki tematyczne. Pierwszy, który realizował o. dr Andrzej Zając, skupiał się wokół pism św. Franciszka i hagiografii franciszkańskiej. W drugim uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wkładem franciszkanów oraz inspiracjami franciszkańskimi w kulturze europejskiej, a także podstawami teologii franciszkańskiej; zagadnienia te zaprezentował o. mgr lic. Piotr Bielenin. Trzeci blok koncentrował się na ekologii franciszkańskiej, u której podstaw stoi szacunek i odpowiedzialna troska o stworzenie; problematykę tę przedstawił o. dr Stanisław Jaromi, który zwrócił też uwagę na znaczenie pokojowego ducha Asyżu w dzisiejszym świecie.

Szerokie zainteresowanie szkoleniem oraz zadowolenie jego uczestników potwierdziło realną potrzebę podejmowania tego typu inicjatyw. Spotkanie było okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy z zakresu franciszkanizmu, ale również do wymiany doświadczeń między osobami z różnych pokoleń, miejsc i środowisk. Sprzyjała temu dobra atmosfera miejsca, które przygotowali dyrekcja i pracownicy legnickiej szkoły im. św. Franciszka. Pozytywne doświadczenie tego szkolenia jest dla organizatorów zachętą do kontynuowania tego projektu również w innych rejonach Polski.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon