• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

 • Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

YouTube facebook

Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

Miło nam poinformować, że w Instytucie Studiów Franciszkańskich ukazała się właśnie monografia „Oblicze Boże. Teologia – ikonografia – duchowość”. To monografia, która pomaga spojrzeć w miłosierne oczy Boga.

Można zauważyć, że w ostatnich latach odżywa duchowość i kult Bożego oblicza. Jego czciciele odwołują się do doświadczenia św. Weroniki, znanej z tradycji, która otarła twarz umęczonego Jezusa. Przez wieki chrześcijaństwo – wschodnie czy zachodnie – pielęgnowało na różne sposoby pamięć o tym wydarzeniu, otaczając czcią również święte relikwie chust z wizerunkiem cierpiącego Syna Człowieczego – pisze we wstępie dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, o. dr Andrzej Zając.

Tematyka rozpraw zawartych w książce wychodzi od teologii objawienia, ukazując Boże oblicze w Starym i Nowym Testamencie, a następnie w nauczaniu Kościoła. Kolejne tematy ukazują bogactwo ikonografii oblicza Chrystusa na przestrzeni wieków z jej teologiczną wymową. W historię tę wpisują się doskonale przykłady franciszkańskich przedstawień malarskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyobrażenia z minoryckiego kościoła w Nowym Sączu. Franciszkański nurt duchowości świętego oblicza bierze swój początek z doświadczenia św. Franciszka z Asyżu, co potwierdza retoryczna i teologiczna analiza tekstów źródłowych. Wyjątkowym potwierdzeniem jej kontynuacji jest pieśń bł. Władysława z Gielniowa z bogactwem jej retoryki i teologicznych treści. Nowym, inspirującym ożywieniem tej duchowości jest doświadczenie bł. Honorata Koźmińskiego. Naukowe opracowania obejmujące teologię, ikonografię i duchowość oblicza Bożego dopełniają duchowe sylwetki jego szczególnych czcicielek: ze środowiska karmelitańskiego – s. Marii od św. Piotra i ze środowiska franciszkańskiego – matki Elizy Cejzik.

Spis treści

 1. Oblicze Boże w Starym Testamencie, ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
 2. Jezus jako oblicze Ojca. Przyczynek do teologii Objawienia, ks. dr hab. Robert J. Woźniak, prof. UPJP II
 3. Oblicze Boże w nauczaniu Kościoła, dr Tomasz Płonka OFMCap
 4. Od Mandylionu do Veraikonu. O ikonografii oblicza Chrystusa pomiędzy XIII a XV w., bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW
 5. Mandylion a Veraikon. Szkic teologiczno-ikonograficzny, dr Justyna Sprutta
 6. Franciszkańskie Santo Volto, mgr lic. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv
 7. Dzieje kultu obrazu Boskiego oblicza w kościele franciszkańskim w Nowym Sączu do końca XVIII w., dr Adam Mączka OFMConv
 8. Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu, dr Andrzej Zając OFMConv
 9. Teologiczno-retoryczny program pieśni „Jasne Krystowo oblicze Władysława Gielniowczyka”, ks. dr hab. Marcin Godawa
 10. O czci wynagradzającej najświętszemu obliczu. Bł. Honorat Koźmiński, mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap
 11. Mistyka przesłania oblicza Bożego s. Marii od św. Piotra, ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański
 12. Eliza Cejzik. Weronika i anioł z Ogrójca – w zasięgu Boskiego wzroku, Bonawentura Krystyna Labut WNO
 13. Ilustracje

Oprawa: twarda ze złoceniami
Liczba stron: 218
Cena: 49,90 zł

Książki można zamawiać mailowo: sekretariat@isf.edu.pl. Możliwość wysyłki z przedpłatą na konto, za pobraniem oraz odbioru osobistego.

stat4u PageRank Checking Icon