• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Rajmund Lull uczył, jak służyć Panu i być szczęśliwym

„Również i ten, kto zostaje papieżem, musi nadal dążyć do spotkania z Panem, do pełnego oddania się służbie Bożej” – mówił Ojciec Święty Franciszek na audiencji dla członków Fundacji Blanquerna z Uniwersytetu Rajmunda Lulla. Franciszek odniósł się do patrona tego barcelońskiego uniwersytetu. Bł. Rajmund Lull żył na przełomie XIII i XIV w. Był katalońskim filozofem, poetą, pisarzem, teologiem, astrologiem, matematykiem, medykiem, prawnikiem i tercjarzem franciszkańskim.Więcej możecie przeczytać o nim tu: Rajmund Lull. Prekursor informatyki, misjonarz, mistyk.

Co jeszcze mówił o nim papież?

Wśród licznych dzieł napisanych przez Rajmunda Lulla, do naszych czasów zachowała się m.in. powieść „Blanquerna”, której bohater, zmagając się z różnymi problemami i pokusami, dąży do chrześcijańskiej doskonałości. Zostaje też papieżem i reformuje Kościół. Właśnie do tego dzieła odniósł się Ojciec Święty w swoim przemówieniu: „Blanquerna to znakomita postać literacka, którą posłużył się bł. Rajmund Lull dla dokładnego opisu społeczeństwa swoich czasów. Jednocześnie filozof ten stara się w pedagogiczny sposób przedstawić wzorce życia chrześcijańskiego, które mogą pomóc każdemu podążać za Chrystusem, gdziekolwiek On go wzywa. Wszystko to jest zadziwiająco aktualną lekcją, ponieważ przemawia on nowym i przystępnym językiem, sposobem komunikacji, który choć być może nietypowy, był jednak przyjazny i jasny dla jego współczesnych. Pedagogika, która odchodzi od fantastycznych bohaterów starających się nas oddalić od naszej rzeczywistości, jak postacie rycerskie, lecz przeciwnie proponuje proste i naturalne modele życia, w których możemy służyć Panu i być szczęśliwi. Ileż bólu i frustracji sprawiają nam dziś, o wiele bardziej niż w czasach bł. Rajmunda, nieosiągalne wzorce, które starają się nam narzucić rynki i grupy nacisku. Dlatego tak ważnym zadaniem jest odkrywanie przed młodymi ludźmi Bożego planu dla każdego z nich”.

Papież podkreślił, że takie właśnie jest zadanie uniwersytetu. „Kształcić uczciwych mężczyzn i kobiety, a nie iluzoryczne repliki niemożliwych do osiągnięcia ideałów. Ludzi uczciwych, którzy starają się dać z siebie to, co najlepsze w służbie, do której wzywa ich Bóg, wiedząc, że są pielgrzymami, że w rzeczywistości wszystko jest podróżą do celu, który przewyższa tę rzeczywistość, spotkaniem przyjaciela z umiłowanym, w tej miłości, która wlana w nasze serca daje nam siłę, by iść naprzód” – dodał Ojciec Święty.

Instytut Studiów Franciszkańskich współpracował z Uniwersytetem Rajmunda Lulla przy wydaniu książki „Księga stanu rycerskiego”. Jest to pierwszy polski przekład XIII-wiecznego kodeksu rycerskiego wraz z obszernym komentarzem wprowadzającym w kulturę dawnych czasów. Tło stanowi pogranicze chrześcijańskiej Europy z muzułmańskim Wschodem. Protagonistą jest stary rycerz, który uczy młodego giermka, czym jest honor, mądrość i prawda. Przekładu na język polski dokonała z erudycją i wrażliwością na słowo Rozalia Sasor.

Więcej na temat książki można znaleźć tu: Księga stanu rycerskiego.

inf. za: vaticannews.va

stat4u PageRank Checking Icon