• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Są absolwenci! Są dyplomy!

W sobotę 15 marca 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z franciszkanizmu. Cztery semestry tego niekonwencjonalnego kierunku ukończyło piętnastu słuchaczy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uroczystość wręczenia dyplomów poprzedziła Msza święta w Bazylice św. Franciszka z Asyżu. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Wojciech Zyzak. Swoje rozważania Dziekan Wydziału Teologicznego zadedykował postaci św. Franciszka jako osobistej inspiracji do twórczego poszukiwania i odkrywania Stwórcy.

W czasie rozdania świadectw obecni byli wykładowcy i współpracownicy zaangażowani w czasie dwuletnich studiów. Nie zabrakło także przełożonych zakonów franciszkańskich – w tym Prowincjała Braci Mniejszych Franciszkanów – o. Rufina Maryjki i o. Jarosława Zachariasza – przełożonego krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych.

Zakończenie studiów to nie tylko radość z otrzymanego dyplomu i uzyskanych ocen, ale także czas na podziękowania i refleksje. Świętowanie ubogacił poczęstunek przygotowany dla absolwentów, wykładowców i zaproszonych gości.

Studia z franciszkanizmu są pierwszą w Polsce inicjatywą tego typu. W czasie czterech semestrów nauki poruszane są zagadnienia z podstaw teologii moralnej czy biblijnej, ale szczególny akcent kładzie się na duchowość franciszkańską. Program zakłada szczególne studium źródłowe pism franciszkańskich, historię, ikonografię i prezentację postaci, które w historii franciszkanizmu odegrały znaczącą rolę.

Instytut Studiów Franciszkańskich aktywnie włączył się w przygotowania programu studiów, a także stanowił część zaplecza administracyjnego. Dla absolwentów studiów z franciszkanizmu przygotowujemy także cykl wykładów otwartych jako zaproszenie do dalszej podróży edukacyjnej ze św. Franciszkiem.

Kolejna rekrutacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na podyplomowe studia z franciszkanizmu trwa do jesieni tego roku.

stat4u PageRank Checking Icon