• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Skarby starosądeckiego klasztoru w Nowym Sączu

Wernisaż wystawy "Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi" odbędzie się 14 czerwca 2013 o 17.00 w Galerii "Dawna Synagoga" w Nowym Sączu. Na wydarzenie zapraszają: ksieni Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu - s. Anna Teresa Izworska oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Robert Ślusarek.

Zdecydowana większość eksponatów, prezentowanych na wystawie, opuściła mury klasztorne po raz pierwszy w historii starosądeckiego konwentu. Znajdują się wśród nich najcenniejsze w zbiorach dzieła rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa oraz wysokiej klasy artystycznej rzeźba i malarstwo z okresu od XV do XVIII w.

W 1257 roku Sądecczyzna na mocy przywileju wydanego przez Bolesława Wstydliwego, przeszła we władanie jego żony, księżnej Kingi. Kinga, będąc pod wielkim wpływem franciszkańskiego ruchu odnowy, wstąpiła do zakonu klarysek i ufundowała w 1280 roku dla tego konwentu klasztor w Starym Sączu. Z jej inicjatywy erygowano także drugi zespół klasztorny z nieistniejącym obecnie kościołem św. Stanisława Biskupa, przeznaczony dla franciszkanów. Po kasacie konwentu w 1814 roku część wyposażenia starosądeckich franciszkanów znalazła schronienie w klasztorze klarysek.

Wystawa ukazuje spuściznę artystyczną obu tych zgromadzeń, powstałą w ciągu ich kilkusetletniej historii. Mecenat sióstr klarysek w głównej mierze koncentrował się wokół dwóch zasadniczych, łączących się ze sobą kwestii: wyposażania i przebudowywania kościoła i klasztoru oraz wokół propagowania kultu św. Kingi, który nasilił się zwłaszcza w latach 80. XVII wieku w związku ze staraniami beatyfikacyjnymi. Na zlecenie klasztoru pracowali artyści sprowadzani z zagranicy i innych regionów kraju oraz miejscowe warsztaty cechowe, co w widoczny sposób przełożyło się na zróżnicowany poziom artystyczny zgromadzonych zbiorów.

Wystawa będzie czynna do 25 sierpnia 2013. Miejsce wystawy: Galeria "Dawna Synagoga" w Nowym Sączu przy ul. Berka Joselewicza 12. Więcej informacji na stronie www.muzeum.sacz.pl. Plakat wystawy dostępny na stronie www.isf.edu.pl.
ram

stat4u PageRank Checking Icon