• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Poznaj z nami św. Franciszka z Asyżu

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Św. Franciszek w KKK

Franciszek z Asyżu jest popularnym świętym. Niewiele jest chyba osób w świecie chrześcijańskim (i nie tylko, bo jest na tyle uniwersalny, że znają go też wyznawcy islamu czy hinduizmu), które by o nim nie słyszały. Szczególnie bliski jest oczywiście wszystkim związanym z duchowością franciszkańską. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, iż Kościół Katolicki w swojej oficjalnej wykładni doktryny wiary i zasad moralności czerpie także z mądrości pism św. Franciszka?

W Katechizmie Kościoła Katolickiego – bo o nim mowa – św. Franciszek cytowany jest aż trzy razy i dodatkowo raz przywołuje się jego osobę w związku z tematyką poszanowania stworzenia (KKK 2416). 

Pierwszy raz Franciszek cytowany jest w części KKK poświęconej opisowi świata widzialnego. Przywołanie Franciszkowej „Pochwały stworzeń” w punkcie 344 potwierdza myśl o jedności wszystkich stworzeń ze względu na ich Stwórcę: 

„Istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale:

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem, 
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz, 
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy...

Panie, bądź pochwalony 
Przez naszą siostrę wodę, 
Która jest wielce pożyteczna 
I pokorna, i cenna, i czysta...

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę – matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła...

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu 
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu
Z wielką pokorą”.

Drugi raz „Pochwała stworzeń” przywołana jest w KKK w kontekście sensu śmierci chrześcijanina. Kościół zachęca człowieka do dobrego przygotowania się na godzinę śmierci, cytując przy tym słowa św. Franciszka: 

„Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych! Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, ponieważ śmierć druga nie uczyni im zła (KKK 1014)”.

W części KKK poświęconej śmierci Jezusa Chrystusa cytowane jest natomiast jedno z Franciszkowych Napomnień (Np 5,3). Kościół w punkcie 598 przypomina, że to ludzie byli sprawcami tego, co wycierpiał Syn Boży. Tam właśnie przywołane są słowa Asyzjaty: 

„To nie złe duchy ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach”.

Warto zatem pamiętać, iż jednym ze świętych, z których mądrości czerpie cały Kościół, jest ten, który sam siebie uważał za mniejszego i niewykształconego. Który niejako wbrew sobie stał się wzorem i nauczycielem dla Kościoła Katolickiego po dzień dzisiejszy, gdyż – jak pokazuje zawartość KKK – jego przesłanie od stuleci nie traci na aktualności.

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon