• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

W poszukiwaniu człowieka wiary

W sobotę 5 stycznia 2013 w Auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się 12. Sesja kolbiańska. Tym razem, w nawiązaniu do aktualnie przeżywanego w Kościele katolickim Roku Wiary, tematem przewodnim spotkania było doświadczenie wiary u św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W programie sesji znalazły się dwa wykłady oraz część panelowa. Po przywitaniu zgromadzonych przez o. dra Andrzeja Zająca OFMConv, rektora WSD Franciszkanów i dyrektora ISF oraz krótkim wstępie o. Jarosława Zachariasza OFMConv, prowincjała franciszkanów, głos zabrało dwóch prelegentów. Pierwszy z nich, o. dr Andrzej Gutkowski OFMConv przybliżył zebranym zakonnikom oraz osobom świeckim, jak wyglądała wiara pierwszych chrześcijan. W ciekawy sposób przedstawił źródła z czasów chrześcijańskiej starożytności, a interpretując je ukazał formację do wiary u początków chrześcijaństwa.

Drugi prelegent, o. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv w referacie zatytułowanym „Wiara u św. Maksymiliana Marii Kolbego” przybliżył postać Świętego, podkreślając, że to głęboka wiara pozwoliła mu na ogromną miłość, która zaowocowała oddaniem życia za drugiego człowieka i świadczeniem do końca o Chrystusie. O. Bielenin pokazał także św. Maksymiliana jako człowieka, który wiarę łączył z rozumem – studiowanie prawd wiary wraz z pragnieniem poznania Boga, prowadzi do wiary. Przywołał przy tym interesujące, a czasem wręcz intrygujące wypowiedzi świętego dotyczące wiary.

Po przerwie miał miejsce panel dyskusyjny zatytułowany „Wiara św. Maksymiliana. W czym się wyraża? Czym prowokuje?”, podczas którego głos zabrała trójka prelegentów: br. Łukasz Gora OFMConv, Katarzyna Mistarz (lekarz) oraz Antoni Zięba, działacz pro-life, publicysta i wykładowca. Uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem wiary, którą najpierw dostrzegli u św. Maksymiliana, a która teraz kształtuje ich życie.

Sesja zakończyła się wspólnym spotkaniem podczas Eucharystii w Bazylice Franciszkanów, której przewodniczył Ojciec Prowincjał, Jarosław Zachariasz OFMConv. Jak co roku, sesja zorganizowana została przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie, którego patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.
k.gorgoństat4u PageRank Checking Icon