• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Zakończenie zajęć w Instytucie Studiów Franciszkańskich

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Studiów Franciszkańskich. 83 słuchaczy przybyłych z różnych zakątków Polski i z zagranicy, odebrało dyplomy ukończenia 3 kursów proponowanych przez nasz Instytut. „Dziękujemy Wam za Waszą obecność i Wasze świadectwo. Bo przecież bez Was nasza działalność nie miałaby sensu” – mówił do absolwentów dyrektor Instytutu, o. Piotr Bielenin OFMConv.


Działalność dydaktyczna Instytutu Studiów Franciszkańskich skierowana jest do wszystkich, którzy pragną nie tylko podtrzymywać, ale i ożywiać duchową więź ze św. Franciszkiem, św. Klarą i ich świętymi naśladowcami. Duchowość franciszkańska ma bowiem wiele do zaoferowania Kościołowi i światu, o czym przekonywał znawca franciszkańskiej tradycji, papież Benedykt XVI, ale także papież Franciszek, ukazujący swoim życiem to, co bliskie było jego świętemu Imiennikowi.

Mając na względzie zróżnicowane grupy odbiorców franciszkańskich treści dydaktycznych, Instytut w minionym roku akademickim przygotował ofertę trzech cyklów sprofilowanych zajęć, które prowadzili wyspecjalizowani wykładowcy ze wszystkich gałęzi zakonu franciszkanów oraz osoby świeckie.

W roku akademickim 2021/2022 Franciszkańskie Studium Formacyjne ukończyły 23 osoby. Studium skierowane jest do osób zakonnych i porusza zagadnienia z obszarów duchowości oraz formacji franciszkańskiej. Roczny cykl obejmował 8 spotkań, podczas których słuchacze mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami: Historia ruchu franciszkańskiego, Duchowość franciszkańska, Pisma św. Franciszka i św. Klary z Asyżu, Formacja franciszkańska, Teologia ślubów w życiu franciszkańskim, Ikonografia franciszkańska, Apostolat w duchu św. Franciszka z Asyżu, Hagiografia franciszkańska, Psychologiczne aspekty powołania.

We Franciszkańskim Studium Formacyjnym uczestniczyło 11 sióstr bernardynek, 2 siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, 1 siostra józefitka, 2 siostry sercanki, 1 brat albertyn, 3 braci mniejszych OFM oraz 3 braci mniejszych konwentualnych. Bardzo dziękujemy nie tylko samym uczestnikom tego kursu, ale także ich przełożonym, za umożliwienie siostrom i braciom uczestnictwa w przygotowanych przez nas zajęciach.

Szkołę Duchowości Franciszkańskiej pierwszego stopnia ukończyło 27 osób dojeżdżających na zajęcia nie tylko z różnych zakątków Krakowa, ale i całej Polski (od Jeleniej Góry po Słupsk) oraz z zagranicy. Szkoła Duchowości Franciszkańskiej to cykl wykładów, adresowanych do wszystkich (duchownych i świeckich), których pasjonuje postać św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość franciszkańska. SDF stawia sobie za cel nie tylko ukazywanie postaci świętego, ale przede wszystkim praktyczne i twórcze korzystanie z jego mądrości życiowej, z której wypływa doświadczenie pokoju i radości. Roczny cykl obejmował 8 spotkań a tym samym 8 bloków tematycznych: ŹRÓDŁA (zarys historii franciszkanizmu – teksty źródłowe – literatura), CZŁOWIEK (godność – odpowiedzialność – relacje), WIARA (kim jest Bóg? – wiara i pobożność – czyny wiary), KOŚCIÓŁ (charyzmat i instytucja – zakony, wspólnoty, instytuty – powołanie i misja), MODLITWA (człowiek wobec Boga – uwielbienie i dziękczynienie – medytacja – modlitwa liturgiczna), PRACA (łaska pracy – działalność charytatywna – wartość ubóstwa), POKUTA (nawrócenie jako zmiana mentalności – znaczenie postu – znoszenie przeciwności), ROZWÓJ (poszukiwanie prawdy – rozwój intelektualny i duchowy – wiara i rozum).

Odpowiadając na prośby absolwentów dotychczasowych edycji Szkoły Duchowości Franciszkańskiej, w roku akademickim 2021/2022 Instytut przygotował drugi stopień SDF poszerzający tematykę poruszaną w podstawowym cyklu. Zajęcia skierowane były do wszystkich, którzy w ciągu poprzednich 9 edycji uczestniczyli w kursie Szkoły Duchowości Franciszkańskiej. Roczny cykl obejmował 8 spotkań sprofilowanych tematycznie: BIBLIA (geneza i natchnienie – jak czytać i interpretować Pismo Święte – Pismo Święte a św. Franciszek i tradycja franciszkańska), TEOLOGIA (czym jest? – czy jest potrzebna? – franciszkańska szkoła teologiczna), BRATERSTWO (wspólnota – inspiracja św. Franciszka – nauczanie papieskie), SAKRAMENTY (historia – czemu służą sakramenty? – sakramenty w tradycji franciszkańskiej), EKOLOGIA (ekologia franciszkańska – nauczanie papieskie – bioetyka), NAUKA (empiryzm – franciszkanie w naukach przyrodniczych – ekonomia), KULTURA (kultura franciszkańska – wkład franciszkanów w kulturę – mecenasi sztuki), MARYJA (w Kościele – w tradycji franciszkańskiej – w pobożności).

Drugi stopień Szkoły Duchowości Franciszkańskiej ukończyły 33 osoby z różnych zakątków Polski.
Zajęcia odbywały się od listopada do czerwca w soboty, raz w miesiącu. Przed rozpoczęciem zajęć w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie o godz. 9.00 odprawiana była Eucharystia w intencji słuchaczy, w której licznie uczestniczyli.

Jako organizator trzech wymienionych kursów, kierujemy szczególne słowa wdzięczności także do wszystkich wykładowców. Wielką radością jest fakt, że są wśród nich osoby świeckie, ale także bracia z różnych gałęzi franciszkańskiego zakonu. W tym roku akademickim wśród wykładowców znaleźli się:  ks. prof. Robert Woźniak, dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv, dr Tadeusz Bargiel OFMCap, dr Piotr Gryziec OFMConv, dr Syrach Janicki OFM, dr Stanisław Jaromi OFMConv, dr Cyprian Moryc OFM, dr Andrzej Prugar OFMConv, dr Lucjusz Wójtowicz OFM, dr Andrzej Zając OFMConv, mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv, mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM, mgr Rafał Antoszczuk OFMConv i mgr Aleksandra Tołpa.

Jak powiedział na zakończenie o. Piotr Bielenin – „coś się kończy, a coś się zaczyna”. Zakończyliśmy rok akademicki 2021/2022 a już niebawem rozpoczniemy rekrutację na kolejne dwa semestry. Oprócz pierwszego stopnia Szkoły Duchowości Franciszkańskiej i Franciszkańskiego Studium Formacyjnego, przygotowaliśmy trzeci stopień SDF, na który zapraszamy wszystkich naszych absolwentów dotychczasowych edycji. Szczegóły i terminy zajęć już niebawem.

stat4u PageRank Checking Icon