• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

YouTube facebook

Zapowiedź książkowa - Mądrość Franciszkowych pism

Już za kilka dni pojawi się u nas w sprzedaży publikacja „Mądrość Franciszkowych pism” pod redakcją o. Andrzeja Zająca OFMConv. Książka jest piętnastym tomem w serii Biblioteki Instytutu Studiów Franciszkańskich, a treści w niej zawarte zostały przedstawione wcześniej podczas Sesji franciszkańskich organizowanych corocznie przez ISF 29 listopada (w święto Wszystkich Świętych Franciszkańskich).

Artykuły składające się na publikację „Mądrość Franciszkowych pism” odnoszą się do trzech typów tekstów: do obligatoryjnej dla franciszkanów reguły, do ojcowskich napomnień Franciszka oraz do osobistego testamentowego świadectwa. Autorzy poszczególnych tekstów starali się wydobyć z lektury pism to, co może dziś prowokować, ożywiać refleksję i wpływać na osobiste doświadczenie wiary i kształt życia czytelników. Mądrość Franciszkowych pism ma charakter uniwersalny i wydobyta inteligentnie na światło dzienne sprawdza się w życiu niezależnie od jego uwarunkowań, miejsca i czasu.

Polecamy!


Spis artykułów zawartych w publikacji:
Teresa Paszkowska – Aktualność Reguły świętego Franciszka wobec wskazań adhortacji Vita consecrata i ostatnich dokumentów Kościoła
Franciszek Ezdrasz Biesok OFM – Bracia Mniejsi tanquam peregrini et advenae (2 Reg 6,2) w kontekście obowiązujących norm prawa kanonicznego
Marek Sykuła OFMConv – Napomnienia świętego Franciszka – charakterystyka literacka i przesłanie duchowe
Kazimierz Synowczyk OFMCap – Napomnienia świętego Franciszka z Asyżu a correctio fraterna
Roland Prejs OFMCap – Testament wśród pism świętego Franciszka
Andrzej Zając OFMConv – Historia  nawrócenia w autobiograficznym Testamencie Franciszka z Asyżu7
Lucjusz Ryszard Wójtowicz OFM – „Pan dał mi braci” – doświadczenie braterstwa w Testamencie świętego Franciszka
Marek Miszczyński OFMCap – Testament świętego Franciszka – signum distinctivum Reformy kapucyńskiej w pierwszym stuleciu jej istnienia


k.gorgoń/ram

stat4u PageRank Checking Icon