• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Franciszkanie w Imperium Mongolskim

We czwartek 19 maja 2011 roku odbędzie się konferencja naukowa Terytoria 2011. Tegorocznym tematem jest obecność franciszkanów na historycznych ziemiach Imperium Mongolskiego. Wydarzeniem wyjściowym jest wyprawa do wielkiego chana w XIII wieku, w której brał udział polski franciszkanin, Benedykt Polak. Przedmiotem refleksji jest również aktualna obecność franciszkanów w Azji środkowo-wschodniej.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi następująco: "Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej". W części źródłowej zostaną zaprezentowane dokumenty związane z misją franciszkanów do wielkiego chana w latach 1245-47 autorstwa Jana Carpiniego i Benedykta Polaka oraz dzieło Wilhelma z Rubruk, będące owocem wyprawy w latach 1253-55.

Sesja dotycząca wydarzeń ukaże pierwszą wyprawę na Wschód, ustanowienie siedziby biskupiej w Pekinie z jej pierwszym biskupem, franciszkaninem, Janem z Montecorvino oraz historię męczenników z terenów Chin. W części omawiającej kontynuacje zaprezentowane zostanie bogactwo kulturowe Azji środkowo-wschodniej oraz aktualne działania franciszkanów i franciszkańskie inspiracje w projektach prodialogowych na historycznych terenach dawnego Imperium Mongolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu i Uzbekistanu.

Cykl konferencji Terytoria podejmuje refleksję nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami różnych rejonów świata. Chodzi o przywołanie znamiennych faktów historycznych głównie z początków prężnego ruchu franciszkańskiego i ich znaczenia dla późniejszej historii. Chodzi też o odpowiedź na pytanie, co z pierwotnych doświadczeń pozostaje wciąż aktualne, bądź prowokuje do nowych przemyśleń. Konferencja Terytoria 2010 nosiła tytuł: "Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu".

Organizatorami cyklu konferencji są: Instytut Studiów Franciszkańskich oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Program konferencji dostępny w formacie pdf TUTAJ.
ramstat4u PageRank Checking Icon