• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Szkoła Duchowości Franciszkańskiej - kontynuacja

Szkołę Duchowości Franciszkańskiej można kontynuować na dwóch kolejnych stopniach.

W roku akademickim 2023/2024 uruchomiony zostanie stopień II.

Tematyka i terminy:

BIBLIA: 21.10.2023
•    geneza i natchnienie                            
•    jak czytać i interpretować Pismo Święte                   
•    Pismo Święte a św. Franciszek i tradycja franciszkańska       

TEOLOGIA: 2.12.2023
•    czym jest?                           
•    czy jest potrzebna?                       
•    franciszkańska szkoła teologiczna               

BRATERSTWO: 20.01.2024
•    wspólnota                           
•    inspiracja św. Franciszka                           
•    nauczanie papieskie                               

SAKRAMENTY: 3.02.2024
•    historia                                       
•    czemu służą sakramenty?                           
•    sakramenty w tradycji franciszkańskiej                           

EKOLOGIA: 2.03.2024
•    ekologia franciszkańska                               
•    nauczanie papieskie                               
•    bioetyka                                   

NAUKA: 6.04.2024
•    empiryzm                                    
•    franciszkanie w naukach przyrodniczych               
•    ekonomia                           

KULTURA: 11.05.2024
•    kultura franciszkańska                       
•    wkład franciszkanów w kulturę                   
•    mecenasi sztuki                       

MARYJA: 1.06.2023
•    w Kościele                           
•    w tradycji franciszkańskiej                   
•    w pobożności                   


stat4u PageRank Checking Icon